Kilka informacji o Kamiannej

Pierwsze historyczne wzmianki o Kamiannej pochodzą z XVII w. Jak wiele wiosek sąsiednich, tak i Kamianna szczyciła się pięknem architektury cerkiewnej. Szczególnie zaś na podkreślenie zasługiwała cerkiew św. Parascewy, wybudowana w roku 1852. W latach powojennych wspomniana cerkiew przeniesiona została do miejscowości Bukowiec. W Kamiannej pozostała druga z istniejących tu cerkwi, zbudowana w latach 1935 - 39, która staraniem mieszkańców dostosowana została do kultu rzymsko - katolickiego na podstawie dekretu erekcyjnego J.E. ks. bp. Jerzego Ablewicza ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Stało się to dnia 4.II.1981 r. Świątynia otrzymała tytuł Nawiedzenia NMP.

 

Informacje pochodzą z informacyjnej tablicy kościelnej.