Galeria - Maciejowa

 


MACIEJOWA - wioska w Gminie Łabowa.

 ___________________________________________________________________________________________________________

[ Kamianna ] [ Uhryń ] [ Czaczów ]

Maciejowa - drewniana cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy, zbudowana w 1830 r.; trójdzielna z wieżą konstrukcji słupowej z izbicą, ikonostas z XIX w., polichromia z początku XX wieku. Obok cerkwi drewniana dzwonnica Obecnie kościół rzymskokatolicki.