Nawojowa - Gimnazjum 

 

___________________________________________________________________________________________________________

www.spnawojowa.cyberdusk.pl

Szkoła Podstawowa w Nawojowej imieniem bł. Siostry Julii Rodzińskiej.

 

Dlaczego bł. Julia Rodzińska?

W pracy wychowawczej szkoły bardzo ważnym atutem jest “dysponowanie” Osobą odpowiedniego Patrona, którego życie i działalność mogłyby stanowić wzór dla młodego pokolenia. Przy tym chodziłoby o wzór autentyczny, skupiający w sobie cechy szlachetnego charakteru, czytelny i jednoznaczny w świecie zgiełku informacyjnego i medialnego.
W pierwszym kryterium wyszukiwania odpowiedniego Kandydata, odrzucając wszelkie “gwiazdorstwo” i pozorne wartości, które, jak bańka mydlana, pryskają, nie wytrzymując próby czasu, szukaliśmy Kogoś, kto był Osobą mądrą i szlachetną, gotową służyć innym.
Jako drugie kryterium przyjęliśmy bliskość Osoby, Jej związki z lokalnym środowiskiem. Dzięki temu, taki człowiek jest łatwo rozpoznawalny, towarzyszy Mu przy tym refleksja: “To jeden z nas, który wyrósł z korzeni nam bliskich i drogich. Można być dumnym z faktu, że Osoba ta żyła między nami, chodziła ścieżkami, po których my chodzimy. Jej duch żyje ciągle pośród nas i ta świadomość dodaje nam sił”.
W trzecim kryterium wzięliśmy pod uwagę wspomagające nasz wybór potwierdzenie wielkości Osoby - Jej heroiczności (przy zachowaniu równocześnie owej bliskości zwyczajnego człowieka), dokonane przez największy autorytet moralny naszych czasów - Ojca Świętego Jana Pawła II, który beatyfikował siostrę Julię 13 czerwca 1999 r. 
Wreszcie, jako czwarte kryterium uwzględniliśmy odpowiedniość Osoby na obecne skomputeryzowane już czasy, w których: skromność, pokora połączone z wielkością umysłu i duszy są bardzo potrzebne a zdają się być wymarłymi “dinozaurami” minionych wieków.
Tak więc, przy zastosowaniu wszystkich czterech kryteriów, jedynym i w dodatku najlepszym Kandydatem na Patrona Szkoły została córka ziemi nawojowskiej 

- bł. siostra Julia Rodzińska!
Rada Pedagogiczna, występując do Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

z propozycją przyjęcia dla szkoły imienia bł. s. Julii Rodzińskiej, spotkała się z ich strony z pełną aprobatą.
Zgodnie z przewidzianą prawem oświatowym procedurą, dyrektor szkoły złożył do Rady Gminy Nawojowa, wspólny wniosek wymienionych powyżej organów szkoły 

o nadanie Szkole Podstawowej w Nawojowej imienia bł. s. Julii Rodzińskiej.
W dniu 25 października 2005 r. Rada Gminy Nawojowa uchwałą  Nr XL/257/05 nadała Szkole Podstawowej w Nawojowej imię bł. s. Julii Rodzińskiej.
Przez cały rok szkolny 2005/06 będą trwały, zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace przygotowawcze (lekcje, konkursy, wystawy) zmierzające do finału - uroczystego nadania szkole imienia połączonego z wręczeniem sztandaru w dniu 

12 czerwca 2006 r.

Jacek Musiał - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawojowej

Materiał pochodzi z Kwartalnika Parafialnego Nr 43/2005

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Nawojowej im. Bł. Julii Rodzińskiej.

Dzień 12 czerwca 2006 r. na trwałe zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej w Nawojowej. Po roku wytężonych prac przygotowawczych związanych z nadaniem szkole imienia, nastąpiło uroczyste dopełnienie będące świętem dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. W radosne i szczególnie słoneczne na to wydarzenie przedpołudnie uroczystość rozpoczęła się eucharystią sprawowaną w nawojowskim kościele parafialnym, pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Biskupa Władysława Bobowskiego. Obok gospodarzy uczestniczyło w niej ponad stu zaproszonych gości: na czele z władzami gminnymi, oświatowymi, przedstawicielami instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą oraz wspierającymi całe przedsięwzięcie licznymi dobrodziejami. Przybył także wraz z małżonką pan prof. Stanisław Rodziński, bliski krewny bł. s. Julii. Następnie całe zgromadzenie udało się w uroczystym pochodzie, na którego czele widniał sztandar ufundowany przez rodziców uczniów na plac szkolny. Po drodze goście mieli okazję zwiedzić salę pamięci poświęconą s. Julii przygotowaną przez s. Dominikanki 

z Nawojowej.

Część szkolna uroczystości rozpoczęła się od odsłonięcia i pobłogosławienia tablicy pamiątkowej wykonanej z brązu z mottem:

„Taka była potrzeba Jej serca, by być tam, gdzie Jej potrzebują”. Z kolei wójt Gminy Nawojowa dr inż. Stanisław Kiełbasa dokonał oficjalnego przekazania wygrawerowanej uchwały Rady Gminy Nawojowa stwierdzającej fakt nadania imienia. Po nim można było wysłuchać wielu wzruszających chwilami wystąpień, podkreślających wyjątkowość Osoby s. Julii oraz trafność wyboru Patrona.

Po tej części „do głosu” zostali „dopuszczeni” uczniowie, których przedstawiciele złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkolny. Wszyscy zgromadzeni docenili wysoki poziom części artystycznej przygotowanej głównie przez panią Urszulę Trelę. Wszystkiego zaś z góry doglądała sama siostra Julia…

Po tak wielu doznaniach estetycznych i duchowych, wszyscy w doskonałych humorach udali się na kończący to wspaniałe święto poczęstunek w gościnnych murach nawojowskiego gimnazjum, przygotowany przez rodziców uczniów szkoły pod batutą Pani Teresy Sendeckiej. 

Dyrektor szkoły - Jacek Musiał

Materiał pochodzi z Kwartalnika Parafialnego Nr 43/2005

Sztandar szkoły. Uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Nawojowej.
Przemarsz z kościoła do szkoły. Pamiątkowa tablica. Odsłonięcie tablicy przez Wójta Gminy Nawojowa dr inż. Stanisława Kiełbasę oraz Proboszcza ks. Andrzeja Dźwigaja.
Poświęcenie tablicy przez bp. Władysława Bobowskiego. Prof. Stanisław Rodziński. Ks. Andrzej Dźwigaj  Proboszcz parafii.

fot. Władysław Sochaj