Galeria - IR

Prezentacje

Wykorzystywanie fotografii w jakichkolwiek celach tylko za zgodı autorki.
Prezentacja foto-graficzna "Kiedy jestem inna, jestem sobı".